DORTEX多德仕 DORTEX多德仕

討論區

 • 請問有沒有隱藏式??? 2018-09-06 23:08:26
  請問有沒有隱藏式???
  回覆 : 2018-09-10 14:44:10
  您好:

  我們的排油煙機可外掛也可做隱藏式安裝模式,請加業務盧小姐的line
   
  ID:2733993
   
  她會傳外掛及隱藏安裝實例給您参考
   
  謝謝
   
                    多德仕