DORTEX多德仕 DORTEX多德仕

討論區

 • 寬度選擇 2016-04-16 13:45:35
  請問你們的抽油煙機寬度從70~120cm,在使用的效用上有甚麼差別嗎?開放式的廚房,沒有安裝寬度的限制的情況下,會建議安裝何種寬度的抽油煙機?
  回覆 : 2018-07-13 14:54:28
  您好:
  基本上,排油煙機之煙罩乃為油煙包覆之範圍,需比瓦斯爐具尺寸更大一些,所以二口爐或一大二小的瓦斯爐適用90cm,三口爐一字排開者:則需更大尺寸之煙罩。如需進一步了解,請連絡業務盧小姐T:0975-380-787    謝謝詢問   歡迎隨時來電或留言   祝 開心愉快!
                                                         多德仕