DORTEX多德仕 DORTEX多德仕

討論區

 • 對抽油煙機有疑問 2015-05-16 22:14:40
  為甚麼你們的抽油煙機能不用拆洗呢??還有如何能讓它保持乾淨不會卡油垢
  回覆 : 2015-05-19 15:46:41
  洪玉倫您好:
        任何一台排油煙機都會有油垢,只是多德仕的鼓風扇是用離心式方式,所以油垢一定程度就不會再累加,長期使用也不會影響吸力,如果強行拆解清洗,可能影響葉片平衡,造成異音,反而縮短使用壽命。
                                                                    多德仕